Стаття 478 Цивільного кодексу України. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Ст 478 ЦКУ зі змінами 2024 рік (Цивільний кодекс України, ЦК України) №435-IV від 16.01.2003, редакція від 01.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту