Стаття 474 Цивільного кодексу України. Майнові права інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу

1. Майновими правами інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу є:

1) право на використання компонування напівпровідникового виробу;

2) виключне право дозволяти використання компонування напівпровідникового виробу;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування напівпровідникового виробу, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Ст 474 ЦКУ зі змінами 2024 рік (Цивільний кодекс України, ЦК України) №435-IV від 16.01.2003, редакція від 01.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту