Стаття 27 Закону України Про захист прав споживачів. Повноваження інших органів державної влади щодо захисту прав споживачів

1. Інші органи державної влади здійснюють державний захист прав споживачів у межах своєї компетенції, визначеної законом.

Ст 27 ЗУ Про захист прав споживачів зі змінами 2023 рік №1023-XII від 12.05.1991, редакція від 01.08.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту