Стаття 7 Закону України Про загальну безпечність нехарчової продукції. Звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції

1. Споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції.

2. Органи державного ринкового нагляду з метою здійснення моніторингу причин і кількості таких звернень споживачів (користувачів) ведуть їх облік у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Порядок проведення перевірок характеристик продукції на відповідність вимогам щодо безпечності на підставі звернень споживачів (користувачів) визначається Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

4. Інформація про порядок звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції і про поштові адреси, за якими можуть подаватися звернення, розміщується на інформаційних стендах у приміщеннях органів державного ринкового нагляду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, і на офіційних веб-сайтах відповідних органів.

Ст 7 ЗУ Про загальну безпечність нехарчової продукції зі змінами 2021 рік №2736-VI від 02.12.2010, редакція від 26.03.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021