Стаття 3 Закону України Про загальну безпечність нехарчової продукції. Законодавство України про загальну безпечність продукції

1. Законодавство України про загальну безпечність продукції складається з цього Закону, Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги щодо загальної безпечності продукції, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються вимоги міжнародних договорів України.

Ст 3 ЗУ Про загальну безпечність нехарчової продукції зі змінами 2021 рік №2736-VI від 02.12.2010, редакція від 26.03.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 24.11.2021

Структура акту