Стаття 7 Закону України Про транспортно-експедиторську діяльність. Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності

Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності формується і здійснюється відповідно до загальнодержавних програм економічного розвитку в галузі транспорту і передбачає:

додержання прав і законних інтересів експедиторів, перевізників та споживачів їх послуг;

стимулювання зростання обсягів експорту транспортно-експедиторських послуг, у тому числі шляхом спрощення системи розрахунків;

створення рівних умов на ринку транспортно-експедиторських послуг та недопущення будь-якої дискримінації стосовно експедиторів, перевізників чи вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з правом власності на цей вантаж, а також при оподаткуванні транспортно-експедиторських послуг, за винятком випадків адекватного реагування на дискримінаційні заходи щодо України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною;

участь експедиторів у розробці нормативно-правових актів з питань транспортно-експедиторської діяльності;

створення умов для організації підготовки і підвищення кваліфікації працівників у сфері транспортно-експедиторської діяльності;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва, адаптації законодавства України до міжнародних вимог у сфері транспортно-експедиторської діяльності.

Ст 7 ЗУ Про транспортно-експедиторську діяльність зі змінами 2022 рік №1955-IV від 01.07.2004, редакція від 01.01.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 20.01.2021