Стаття 5 Закону України Про транспортно-експедиторську діяльність. Об'єднання експедиторів

Експедитори відповідно до законодавства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в об'єднання: асоціації, ліги, союзи тощо.

Об'єднання експедиторів створюються з метою:

координації діяльності своїх учасників;

розробки та здійснення заходів щодо підвищення рівня конкуренції за рахунок зростання професійної підготовки та якості послуг, що надаються;

захисту інтересів своїх учасників, у тому числі в органах державної влади;

участі в розробці проектів законів та інших нормативних актів у сфері транспортно-експедиторської діяльності;

розробки заходів щодо захисту інтересів клієнтів;

розробки умов експортно-імпортних поставок товарів, що мають стратегічне значення для України;

інтеграції у світовий ринок транспортно-експедиторських послуг;

участі в роботі міжнародних організацій транспорту, транспортно-експедиторських організацій тощо;

розробки та затвердження актів, передбачених їх установчими документами;

надання органам державної влади пропозицій щодо реалізації рекомендацій міжнародних організацій у галузі транспортно-експедиторської діяльності в Україні.

Ст 5 ЗУ Про транспортно-експедиторську діяльність зі змінами 2022 рік №1955-IV від 01.07.2004, редакція від 01.01.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 20.01.2021