Стаття 14 Закону України Про прокуратуру. Кількісний склад та структура органів прокуратури

1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не більше 15000 осіб, зокрема загальна чисельність прокурорів становить не більше 10000 осіб.

2. У структурі органів прокуратури встановлюються посади державних службовців, інших працівників, діяльність яких регулюється цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Ст 14 ЗУ Про прокуратуру зі змінами 2024 рік №1697-VII від 14.10.2014, редакція від 11.07.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту