Стаття 12 Закону України Про прокуратуру. Окружні прокуратури

1. У системі прокуратури України діють окружні прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається наказом Генерального прокурора. Утворення, реорганізація та ліквідація окружних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису здійснюються Генеральним прокурором.

2. Окружну прокуратуру очолює керівник окружної прокуратури, який має першого заступника та не більше двох заступників.

3. У структурі окружної прокуратури в разі необхідності утворюються такі підрозділи, як відділи.

Ст 12 ЗУ Про прокуратуру зі змінами 2024 рік №1697-VII від 14.10.2014, редакція від 11.07.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту