Стаття 74 Закону України Про міжнародне приватне право. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні

1. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України.

2. На вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має представити оформлений з урахуванням статті 13 цього Закону документ, що є доказом правосуб’єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Ст 74 ЗУ Про міжнародне приватне право зі змінами 2021 рік №2709-IV від 23.06.2005, редакція від 01.07.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 19.07.2021