Стаття 30 Закону України Про міжнародне приватне право. Участь держави та юридичних осіб публічного права у приватноправових відносинах з іноземним елементом

1. До приватноправових відносин з іноземним елементом за участю держави та юридичних осіб публічного права застосовуються правила цього Закону на загальних підставах, якщо інше не передбачено законом.

Ст 30 ЗУ Про міжнародне приватне право зі змінами 2021 рік №2709-IV від 23.06.2005, редакція від 01.07.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 19.07.2021