Стаття 9 Закону України Про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Органи нагляду і контролю за діяльністю у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюються у межах повноважень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

Ст 9 ЗУ Про ідентифікацію та реєстрацію тварин зі змінами 2021 рік №1445-VI від 04.06.2009, редакція від 09.12.2015

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021