Стаття 6 Закону України Про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Органи, що здійснюють державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в межах повноважень, визначених цим Законом.

Ст 6 ЗУ Про ідентифікацію та реєстрацію тварин зі змінами 2021 рік №1445-VI від 04.06.2009, редакція від 09.12.2015

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021