Стаття 518 Митного кодексу України. Доручення на проведення окремих процесуальних дій

1. Посадова особа митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, має право доручити проведення конкретних процесуальних дій посадовій особі іншого митного органу.

2. Доручення повинно бути виконано не більш як у п’ятиденний строк з дня його одержання.

Ст 518 МКУ зі змінами 2024 рік (Митний кодекс України, МК України) №4495-VI від 13.03.2012, редакція від 01.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту