Стаття 299 Кримінально процесуального кодексу України. Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних проступків

1. Під час досудового розслідування кримінальних проступків як тимчасовий запобіжний захід застосовується затримання особи на підставах та в порядку, визначених цим Кодексом, а також такі запобіжні заходи, як особисте зобов’язання та особиста порука.

Підозрюваному роз’яснюється його обов’язок з’явитися за першим викликом до дізнавача, прокурора або суду.

Ст 299 КПК України зі змінами 2024 рік (Кримінальний процесуальний кодекс України, КПКУ) №4651-VI від 13.04.2012, редакція від 05.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту