Стаття 298-5 Кримінально процесуального кодексу України. Порядок продовження, зупинення строків дізнання

1. У разі необхідності проведення додаткових слідчих і розшукових дій строк дізнання може бути продовжений прокурором до тридцяти днів. Про продовження строку дізнання прокурор виносить постанову.

2. У разі неможливості закінчити дізнання у строк, визначений статтею 219 цього Кодексу, дізнавач або прокурор звільняє затриману особу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту затримання.

3. Перебіг строку дізнання зупиняється у випадку, передбаченому статтею 280 цього Кодексу.

4. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається до строків, передбачених цією статтею.

Ст 298-5 КПК України зі змінами 2024 рік (Кримінальний процесуальний кодекс України, КПКУ) №4651-VI від 13.04.2012, редакція від 05.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту