Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

ЗУ Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю зі змінами 2021 рік №978-IV від 19.06.2003, редакція від 01.12.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 24.11.2021