Стаття 15 Водного кодексу України. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

До відання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:

1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів;

{Пункт 2 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

3) розроблення державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

{Пункт 4 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

5) розробка і затвердження нормативів і правил щодо регулювання використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів в межах своєї компетенції;

{Пункт 6 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

{Пункт 7 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

{Пункт 8 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

{Пункт 9 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

10) здійснення міжнародного співробітництва з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

10-1) затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок;

10-2) затвердження порядку розроблення водогосподарських балансів;

10-3) виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів;

10-4) затвердження типового положення про басейнові ради;

10-5) затвердження методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод;

10-6) затвердження методики віднесення масиву підземних вод до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземних вод;

10-7) затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод;

10-8) затвердження методики визначення масивів поверхневих та підземних вод;

11) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Ст 15 Водного кодексу України зі змінами 2024 рік №213/95-ВР від 06.06.1995, редакція від 01.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту