Статья 44 Кодекса Украины о недрах. Государственный баланс запасов полезных ископаемых

Державний баланс запасів корисних копалин містить відомості про кількість, якість та ступінь вивчення запасів корисних копалин щодо родовищ, які мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин.

Державний баланс запасів корисних копалин ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Статья 44 Кодекса Украины о недрах на русском языке с изменениями 2023 год №132/94-ВР от 27.07.1994, редакция от 15.01.2022

Кодекс действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта