Розділ X Закону України Про вищу освіту. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Розділ X ЗУ Про вищу освіту зі змінами 2024 №1556-VII від 01.07.2014, редакція від 01.01.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021