Стаття 12 Закону України Про волонтерську діяльність. Фінансування та витрати на забезпечення волонтерської діяльності

1. Залучення коштів та іншого майна для забезпечення волонтерської діяльності здійснюється відповідно до законодавства.

2. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, самостійно визначають напрями використання залучених на забезпечення волонтерської діяльності коштів та іншого майна, крім випадків цільового надання коштів та іншого майна фізичними чи юридичними особами для здійснення конкретного виду волонтерської допомоги.

{Частину третю статті 12 виключено на підставі Закону № 246-VIII від 05.03.2015}

4. Витрати на забезпечення волонтерської діяльності формуються відповідно до законодавства.

{Частину п'яту статті 12 виключено на підставі Закону № 246-VIII від 05.03.2015}

{Частину шосту статті 12 виключено на підставі Закону № 246-VIII від 05.03.2015}

Ст 12 ЗУ Про волонтерську діяльність зі змінами 2021 рік №3236-VI від 19.04.2011, редакція від 03.07.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021