Стаття 12 Закону України Про центральні органи виконавчої влади. Патронатна служба міністра

1. Міністр має право на формування патронатної служби міністра у межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і витрат, передбачених на утримання міністерства. Чисельність патронатної служби міністра становить не більше десяти осіб.

2. Патронатна служба міністра здійснює консультування міністра, підготовку необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв'язок із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує інші доручення міністра.

3. Міністр самостійно визначає персональний склад патронатної служби міністра. Працівники патронатної служби міністра призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем міністерства за поданням міністра, а також у зв’язку із звільненням міністра.

{Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону № 889-VIII від 10.12.2015}

{Частину п'яту статті 12 виключено на підставі Закону № 889-VIII від 10.12.2015}

6. Працівники патронатної служби міністра не мають права давати доручення державним службовцям та працівникам міністерства.

7. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю з особливостями, встановленими законом.

Ст 12 ЗУ Про центральні органи виконавчої влади зі змінами 2024 рік №3166-VI від 17.03.2011, редакція від 13.02.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту