Стаття 21 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення

Посадові особи одержують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий рівень.

{Частину другу статті 21 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є місцевий бюджет.

Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Групи за оплатою праці працівників виконавчих апаратів обласних рад, виконавчих органів міських рад встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{Частину дев’яту статті 21 виключено на підставі Закону № 1215-IV від 02.10.2003}

{Частину десяту статті 21 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

{Частину одинадцяту статті 21 виключено на підставі Закону № 1166-VII від 27.03.2014}

{Частину дванадцяту статті 21 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

{Частину тринадцяту статті 21 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

{Частину чотирнадцяту статті 21 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

Ст 21 ЗУ Про службу в органах місцевого самоврядування зі змінами 2023 рік №2493-III від 07.06.2001, редакція від 01.08.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту