Стаття 9 Закону України Про сільськогосподарський перепис. Основні організаційно-методологічні принципи проведення сільськогосподарського перепису

Основними організаційно-методологічними принципами проведення сільськогосподарського перепису є:

регулярність і періодичність з метою забезпечення послідовності та зіставлення отримуваних результатів;

загальність і одномоментність, що передбачають охоплення опитуванням респондентів, на яких поширюється дія цього Закону, та отримання від них даних за станом на єдиний установлений момент часу;

єдність програми і методів його проведення та оброблення результатів;

конфіденційність первинних даних, що передбачає забезпечення їх захисту в порядку, встановленому законом;

централізоване керівництво і координація всіх робіт, пов’язаних з підготовкою, проведенням, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів.

Ст 9 ЗУ Про сільськогосподарський перепис зі змінами 2024 рік №575-VI від 23.09.2008, редакція від 04.12.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту