Стаття 17 Закону України Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Види реабілітації. Комплексна реабілітація

1. У системі реабілітації виділяють реабілітацію у сфері охорони здоров’я, інші види реабілітації, визначені законодавством.

2. Одночасне проведення різних видів реабілітації є комплексною реабілітацією. У разі проведення комплексної реабілітації мета та завдання різних видів реабілітації мають взаємоузгоджуватися.

Комплексна реабілітація проводиться згідно з вимогами цього Закону.

Ст 17 ЗУ Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я зі змінами 2024 рік №1053-IX від 03.12.2020, редакція від 12.01.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту