Стаття 6 Закону України Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

З метою забезпечення ефективного управління та своєчасного внесення змін до здійснюваної науково-технічної політики, корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, завдань державних цільових програм, державного замовлення Кабінет Міністрів України організує системний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки.

Узагальнена інформація про хід реалізації пріоритетних напрямів та отримані результати щорічно до 1 липня поточного року подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Ст 6 ЗУ Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки зі змінами 2021 рік №2623-III від 11.07.2001, редакція від 20.02.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 24.11.2021