Стаття 11 Закону України Про підприємництво. Припинення підприємницької діяльності

Діяльність підприємця припиняється:

з власної ініціативи підприємця;

на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством України;

у разі закінчення строку дії ліцензії або її анулювання;

{Абзац п'ятий статті 11 виключено на підставі Закону № 2684-12 від 14.10.92}

на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

Ст 11 ЗУ Про підприємництво зі змінами 2024 рік №698-XII від 07.02.1991, редакція від 11.02.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту