Стаття 4 Закону України Про особливості приватизації вугледобувних підприємств. Об'єкти приватизації

1. До об'єктів приватизації належать:

вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси;

шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси;

розрізи як єдині майнові комплекси;

акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Ст 4 ЗУ Про особливості приватизації вугледобувних підприємств зі змінами 2024 рік №4650-VI від 12.04.2012, редакція від 13.02.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021