Стаття 26 Закону України Про громадські об'єднання. Добровільне припинення діяльності громадського об'єднання

1. Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

{Частину другу статті 26 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

3. Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

{Частину четверту статті 26 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину п'яту статті 26 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину шосту статті 26 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину сьому статті 26 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину восьму статті 26 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину дев'яту статті 26 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Частину десяту статті 26 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

11. Припинення діяльності громадської спілки не має наслідком припинення юридичних осіб - членів цієї спілки.

Ст 26 ЗУ Про громадські об'єднання зі змінами 2021 рік №4572-VI від 23.03.2012, редакція від 22.05.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 19.07.2021