Стаття 18 Закону України Про фінансовий лізинг. Повернення об’єкта фінансового лізингу у разі відмови від договору фінансового лізингу або його розірвання

1. У разі повернення лізингоодержувачем об’єкта фінансового лізингу, у тому числі з підстав розірвання договору фінансового лізингу та в інших випадках, визначених договором фінансового лізингу та цим Законом, лізингоодержувач зобов’язаний повернути об’єкт фінансового лізингу лізингодавцю у стані, в якому такий об’єкт було отримано від нього, з урахуванням нормального зносу, або у стані, визначеному договором фінансового лізингу та супровідною документацією на об’єкт фінансового лізингу.

Якщо об’єкт фінансового лізингу повертається лізингодавцю в неналежному стані, лізингоодержувач зобов’язаний на вимогу лізингодавця в повному обсязі оплатити ремонт об’єкта фінансового лізингу або відшкодувати лізингодавцю витрати на ремонт.

У разі тимчасової державної реєстрації об’єкта фінансового лізингу за лізингоодержувачем він повинен зняти такий об’єкт з обліку та передати лізингодавцю реєстраційні документи на об’єкт фінансового лізингу.

Ст 18 ЗУ Про фінансовий лізинг зі змінами 2024 рік №1201-IX від 04.02.2021, редакція від 11.02.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту