Стаття 19 Закону України Про екологічний аудит. Правові підстави для проведення екологічного аудиту

Екологічний аудит проводиться на підставі договору між замовником та виконавцем, укладеного відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Виконавці екологічного аудиту несуть визначену законом та договором відповідальність перед замовником за виконання визначених договором зобов’язань та достовірність висновків екологічного аудиту.

При проведенні обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, такий договір укладається після письмового погодження з керівником або власником об’єкта екологічного аудиту.

Екологічний аудит на військових, оборонних та інших об’єктах, інформація про які становить державну таємницю, проводиться відповідно до цього Закону, з урахуванням інших законодавчих актів.

Термін проведення екологічного аудиту визначається договором.

Ст 19 ЗУ Про екологічний аудит зі змінами 2024 рік №1862-IV від 24.06.2004, редакція від 16.10.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту