Стаття 17 Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу. Комплектування бібліотечних фондів

Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом отримання обов'язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових програм, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та з інших джерел.

Маловживані, але цінні в науковому та художньому відношенні документи передаються в бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі зазначених документів у бібліотеки-депозитарії визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Ст 17 ЗУ Про бібліотеки і бібліотечну справу зі змінами 2022 рік №32/95-ВР від 27.01.1995, редакція від 01.01.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 20.01.2021

Структура акту