Стаття 14 Закону України Про аграрні розписки. Порука фінансових установ

Зобов’язання за аграрними розписками можуть бути забезпечені порукою фінансової установи, про що така фінансова установа зазначає в тексті аграрної розписки шляхом вчинення напису "Поручаюся", який скріплюється підписом її уповноваженого представника. Порука фінансових установ за аграрними розписками здійснюється в порядку, встановленому для операцій з авалювання векселів.

Ст 14 ЗУ Про аграрні розписки зі змінами 2024 рік №5479-VI від 06.11.2012, редакція від 13.02.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021