Стаття 243 Податкового кодексу України. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчистий

2574,43

Ацетон

965,67

Бенз(о)пірен

3277278,63

Бутилацетат

579,84

Ванадію п’ятиокис

9656,78

Водень хлористий

96,99

Вуглецю окис

96,99

Вуглеводні

145,50

Газоподібні фтористі сполуки

6373,91

Тверді речовини

96,99

Кадмію сполуки

20376,22

Марганець та його сполуки

20376,22

Нікель та його сполуки

103816,62

Озон

2574,43

Ртуть та її сполуки

109127,84

Свинець та його сполуки

109127,84

Сірководень

8273,63

Сірковуглець

5376,59

Спирт н-бутиловий

2574,43

Стирол

18799,08

Фенол

11685,10

Формальдегід

6373,91

Хром та його сполуки

69113,38.

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,50.

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

775097,25

0,0001 - 0,001 (включно)

66410,35

Понад 0,001 - 0,01 (включно)

9173,92

Понад 0,01 - 0,1 (включно)

2574,43

Понад 0,1

96,99.

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 30 гривень за 1 тонну.

243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.

Ст 243 ПКУ зі змінами 2024 рік (Податковий кодекс України, ПК України) №2755-VI від 02.12.2010, редакція від 01.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту