Стаття 267 Кодексу торговельного мореплавства України. Відшкодування страховиком витрат страхувальника

Страховик зобов'язаний відшкодувати страхувальнику необхідні витрати, зроблені останнім з метою запобігання або зменшення збитків, за які відповідає страховик, а також витрати, зроблені для виконання вказівок страховика (стаття 263 цього Кодексу), для з'ясування і встановлення розміру збитків, належних відшкодуванню страховиком, і для складання диспаші з загальної аварії.

Витрати, зазначені у цій статті, відшкодовуються пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості.

Ст 267 КТМУ зі змінами 2024 рік (Кодекс торговельного мореплавства України, КТМ України) №176/95-ВР від 23.05.1995, редакція від 01.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту