Стаття 21 Конституції України

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Ст 21 Конституції України зі змінами 2023 рік №254к/96-ВР від 28.06.1996, редакція від 01.01.2020

Конституція чинна. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту