Стаття 96-11 Кримінального кодексу України. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю кримінальних правопорушень

1. За сукупністю кримінальних правопорушень в межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточний основний захід шляхом поглинення менш суворого заходу більш суворим.

2. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за злочин за наявності невиконаного заходу за попереднім вироком (вироками) суду кожне з них виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом.

Ст 96-11 ККУ зі змінами 2024 рік (Кримінальний кодекс України, КК України) №2341-III від 05.04.2001, редакція від 05.01.2022

Кодекс чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту