Закон України Про санкції

 • Верховна Рада України,

  виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил,

  констатуючи, що пріоритетами національних інтересів України є, зокрема, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України,

  заявляючи, що пряме або опосередковане втручання у внутрішні і зовнішні справи України під будь-яким приводом є неприпустимим,

  усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров’ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод,

  прийняла такий Закон:

 • Стаття 1. Суверенне право України на захист
 • Стаття 2. Правова основа застосування санкцій
 • Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій
 • Стаття 4. Види санкцій
 • Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій
 • Стаття 6. Прикінцеві положення

ЗУ Про санкції зі змінами 2024 рік №1644-VII від 14.08.2014, редакція від 01.01.2022

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021