Закон України Про рекламу

ЗУ Про рекламу зі змінами 2021 рік №270/96-ВР від 07.03.1996, редакція від 08.01.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 13.09.2021