Закон України Про рекламу

ЗУ Про рекламу зі змінами 2021 рік №270/96-ВР від 07.03.1996, редакція від 03.21.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 21.06.2021